Reklama
Reklama

Vysielateľ dostal mastnú pokutu. Trest za zásah do ľudskej dôstojnosti

Okrem relácie V siedmom nebi boli pokutovaní za ďalšie dva prešľapy.

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) pred časom udelila mastnú pokutu vysielateľovi Mac TV, pričom uvedená suma bola súčtom pokút za 3 prešľapy. Všetky sa pritom týkali televízie JOJ.

Reklama
Reklama
Zdroj: Mediahub

Prvý sa vzťahoval na konkrétnu časť relácie V siedmom nebi, v ktorej sa objavili sestry Saška a Simonka Hrotákové. Podľa kompetentných sa tam jednalo o značný zásah do ľudskej dôstojnosti, nakoľko televízia v nej prezentovala intímne informácie o súkromí, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier. Za odvysielanie takto spracovanej časti im bola udelená pokuta 30 000 eur.

Reklama
Reklama
Zdroj: HNonlline

Vysielateľ bol ďalej pokutovaný za reláciu s názvom Rodinné záležitosti, ktorý podľa RVR nie je vhodný pre deti do 12 rokov a správne mal byť označený ako nevhodný pre deti do 15 rokov. Finančný trest dosiahol výšku 6 000 eur.

Reklama
Reklama
Zdroj: Pravda

Posledná pokuta sa vzťahovala na film Centrálna inteligencia, ktorý bol odvysielaný v júni roku 2019.  Vysielateľ v tomto prípade porušil počet povolených prerušení reklamou.

Reklama
Reklama
Zdroj: Joj