Reklama
Reklama

Nové pravidlá pre STK. Najdôležitejšie zmeny, ktoré platia od 1. januára 2020

Chystáte sa tento rok s vašim autom na STK? Toto sú novinky, ktoré platia od 1. januára

Od 1. januára vstúpila do platnosti novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom niektoré nové pravidlá sú účinné ihneď, zatiaľ čo iné až od 1. septembra tohto roku. Ide o zmeny, ktoré sa odvolávajú na požiadavky EÚ a majú slúžiť k spresneniu súčasných pravidiel.

Reklama
Reklama
Zdroj: Transport

Prvou zo zmien bude právo schvaľovacieho orgánu odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia v prípade podozrenia z nebezpečenstva pre cestnú premávku.  Okrem toho novela počíta s ďalšími prípadmi, pri ktorých nemusí byť schválené jednotlivo dovezené vozidlo.

Reklama
Reklama
Zdroj: Pravda

Prítomnosť jednej poverenej osoby s právomocou na vykonávanie technických kontrol bude po novom absolútne postačujúca. Novela okrem toho kladie dôraz na zákaz prítomnosti zariadení, ktoré by počas skúšok STK, EK alebo KO ovplyvniť meranie alebo celkový výsledok kontroly. Problémom sú totižto staré vozidlá, ktoré by legálnou cestou cez STK nikdy neprešli, no predsa ich v premávke vídame.

Reklama
Reklama
Zdroj: Autoviny

Majiteľ, resp. prevádzkovateľ podomácky vyrobeného poľnohospodárskeho vozidla s obmedzenou prevádzkou, ktoré bude používané na práce vo vymedzenom území, bude musieť požiadať o individuálne schválenie príslušným orgánom. Reč je najmä o kolesových traktoroch, pásových traktoroch, prípojných vozidlách za traktory, ťahaných vymeniteľných zariadeniach za traktory, pracovných strojoch samohybných či pracovných strojoch nesených. V prípade splnenia všetkých požiadaviek dostane prevádzkovateľ zvláštne evidenčné číslo označené písmenom F s platnosťou na 10 rokov, ktoré ho oprávňuje jazdiť po komunikáciách I. aj II. triedy.

Reklama
Reklama
Zdroj: Netky