Reklama
Reklama

Nemilé prekvapenia v schránkach: Prichádzajú takmer trojročné pokuty za prejazd krátkym úsekom diaľnice

Vy ste už možno zabudli, no okresný súd nie.

Ako informoval portál Autoviny.sk, pánovi Erikovi prišla po takmer 3 rokoch pokuta za prejazd krátkym úsekom diaľnice neďaleko Bory Mall. Aká je v takomto prípade premlčacia doba a prečo sa pokuty začali rozdávať až teraz?

Reklama
Reklama
Zdroj: Čas

Podľa §139 o ukladaní pokút možno pokutu uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo. Na ukladanie pokút má teda Okresný súd stále právo.

Reklama
Reklama
Zdroj: Genertel Blog

A prečo chodia pokuty do schránok vodičov až teraz? Medzičasom bol totižto vyriešený technický problém, ktorý napríklad úplne bránil udeľovaniu pokút za čiernu jazdu na diaľnici v roku 2016.

Reklama
Reklama
Zdroj: Autoviny

Po novom platí, že ak majiteľ vozidla stihne pokutu vyplatiť do 15 dní, nebude treba uhradiť 150€ ale len 100€. Pred rokom by vás rovnaká chyba stála 300€ za každý deň jazdy diaľnicou na čierno. Dnes môžu pokutu vo výške 150€ udeliť iba raz mesačne.

Reklama
Reklama
Zdroj: TopSpeed