Reklama
Reklama

Máte na ramene očkovaciu jazvu? Toto je pravda o jej pôvode

Vyníma sa na ramenách mnohých z nás, no podrobnosti o nej vie len málokto.

Okrúhla jazva na ľavom ramene je stopou vakcíny proti tuberkulóze BCG.

Dlhé roky sa podávala deťom bezprostredne po narodení skôr, ako opustili nemocnicu. Názov vakcíny je odvodený z mien troch francúzskych vedcov, ktorí ju vyvinuli: Bacillus, Calmett a Guerin v roku 1921.

Reklama
Reklama
Zdroj: Webniusy

Do povinného očkovania bolo zaradené približne v 50. rokoch 20. storočia. V USA sa však vakcína ukázala ako neúčinná, a tak povinné očkovanie proti BCG nebolo v USA nikdy platné. Na Slovensku sa povinné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze zrušilo v roku 2012. Od 1.12.2012 sa povinne očkujú osoby so zvýšeným rizikom nákazy:

  • tuberkulín negatívne osoby v priamom kontakte s chorým na aktívnu tuberkulózu a
  • profesionálne exponovaní jedinci (podľa profesií, uvedených vo Vyhláške).

Reklama
Reklama
Zdroj: Dobré rady a napády

A čo je to vlastne tuberkulóza? Ide o závažné ochorenie vyvolané bacilom, ktorý je odolný voči bežnej liečbe. V minulosti sa na ňu často zomieralo, no za uplynulé roky sa jej výskyt podarilo znížiť na minimum. 

Reklama
Reklama
Zdroj: Cestovateľský blog

Účinnosť BCG vakcíny sa odhaduje na 80% alebo viac pri ťažkých formách tuberkulózy u detí, zatiaľ čo u dospelých s pľúcnou tuberkulózou toto číslo klesá. Predpokladá sa, že kožná reakcia po očkovaní je v rozmedzí 3 až 10 mm. U starších detí je akceptovateľná hranica 20 mm.

Reklama
Reklama
Zdroj: Blesk