Reklama
Reklama

Koľko ľudí pomôže šikanovanému dieťaťu na ulici (Sociálny experiment)

Pomohli by ste šikanovanému dieťaťu na ulici?

Šikanovanie je téma, ktorá sa týka množstva detí, no v súčasnej dobe sa o nej hovorí o trošku menej, ako by sa možno malo. Toto video pochádza z Čiech a poukazuje na to, koľko ľudí je ochotných pomôcť šikanovanému dieťaťu.

Reklama
Reklama