Reklama
Reklama

Prečo sa pečiatka knižnice nachádza takmer vždy na 17. strane knihy?

Kniha patriaca knižnici je vždy označená príslušným razítkom. Prečo sa však nachádza až na 33. strane daného výtlačku?
Azda každý, kto si aspoň raz vzal knihu z knižnice vie, že je označená. Vo väčšine prípadov ide o pečiatku tej danej knižnice, ktorá sa takmer vždy nachádza na 17. strane knihy. Prečo? 
Reklama
Reklama
Zdroj: Obec Záhradné
Reklama
Reklama