Reklama
Reklama

Prečo sa dvere vo väčšine bytových domov dlhé roky otvárali smerom dovnútra?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým?

Mnohí ste si za svoj život pravdepodobne aspoň raz všimli, že v bytoch, najmä tých starších, sa otvárajú vstupné dvere výhradne do vnútornej strany. Nie je to pri tom žiadna náhoda.

Reklama
Reklama
Zdroj: Územné plány

Navrhovatelia teórie sa domnievajú, že dvere, ktoré sa otvárajú dovnútra, je vždy oveľa ľahšie otvoriť, ako dvere, ktoré sa otvárajú smerom von. To však nie je hlavný dôvod.

Reklama
Reklama
Zdroj: Mainfun

V skutočnosti je však všetko oveľa jednoduchšie – faktom je, že chodby v pôvodných bytových domoch a panelákoch boli primalé. To je hlavný dôvod, prečo sa dvere začali montovať s otváraním dovnútra. V prípade otvorenia by totižto bránili v prechode po chodbe a v neposlednom rade z toho vyplýva aj riziko zranenia.

Reklama
Reklama
Zdroj: Blog

Chodby v pribúdajúcich stavbách sa postupne začali zväčšovať a dnes je na uvážení majiteľa, aký typ dverí zvolí.

Reklama
Reklama
Zdroj: Mainfun