Reklama
Reklama

Lesník z Beskýd zožal za svoj nápad so zadržiavaním vody v lesoch obrovský úspech. Ide o záchranu pre ďalšie generácie

V lese má každá jedna kvapka vody svoj význam.
Voda je pre lesy a všeobecne pre faunu a flóru veľmi dôležitá, a preto je každá kvapka dobrá. Lesník Ondřej Brož z Bordovíc si všimol, že na severnom svahu Veľkého Javorníka, v chránenej krajinnej oblasti Beskydy bola vážne narušená približovacia linka na sťahovanie dreva, po ktorej mizlo z lesa množstvo vody do najbližšieho potoka.
Reklama
Reklama
Zdroj: Dobré noviny
Reklama
Reklama